Historia Cisowa

Cisowo ma dość długa historię, choć nie wiadomo dokładnie kiedy wieś została założona, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że już w XIII stuleciu była to duża wioska. W Cisowie znajduje się np średniowieczny kościół. W XIX stuleciu w Cisowie mieszkało około 300 osób. Tak jak Dziś, tak i dawniej Cisowo słynęło z wiejących tu wiatrów. Dziś wykorzystują je farmy wiatrowe, a dawniej były powodem do żartów.